IDEMO NA FERATE - SAMOOSIGURAVAJUĆI KOMPLETI

Opći uvjeti poslovanja - Radionice

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti i upute za sportske i sportsko-turističke programe sastavni su dio svih aktivnosti, programa i paketa Samana d.o.o., raznih zajedničkih i unaprijed dogovorenih aktivnosti. Oni su dio ponude/ugovora koji je sklopila Samana d.o.o. (u daljnjem tekstu: Alpline) i korisnik individualni sudionik određene aktivnosti, grupa individualnih sudionika određene aktivnosti ili tvrtka, institucija i razne udruge ili društva koji u svoje ime ili za svoje ime dovode na određeni paket, program ili aktivnosti svoje zaposlenike, članove ili poslovne partnere, te druge turističke agencije koje putem svojih mreža prodaju aktivnosti, pakete ili programe Alpline za svoje goste kao ovlaštena partnerska turistička agencija, koja se prijavljuje odnosno naručuje i unaprijed rezervira određenu aktivnost, paket ili program.

S odredbama Općih uvjeta poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) Alpline, korisnik se može upoznati u njihovom poslovnom prostoru i/ili na internetskoj stranici, odnosno na internetskoj stranici www.alpline.hr, gdje su OUP posebno označeni na poveznici Opći uvjeti i općenito su dostupni. Sastavni dio OUP-a je i cjenik aktivnosti sportskih usluga, koji se također objavljuju na internetskim stranicama pod pojedinačnim paketima ponuda te u poslovnim prostorima Alplinea. Na prethodni zahtjev korisnika, Alpline također može dodati OUP u ponudu/ugovor prilikom podnošenja ili prosljeđivanja ponude/ugovora.

Aktivnosti, paketi i programi koji su predmet OUP, odnose se na sportski turizam Alpline.

Korisnik je svaka osoba, tvrtka, udruga, institucija, zatvorena grupa prijatelja ili turistička agencija itd. koja je izvršila valjanu rezervaciju ili kupnju i uplatu određenog paketa, programa, aktivnosti ili druge Alpline usluge. OUP se u dijelu koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, odnosi i na korisnike internetske stranice www.alpline.hr.

Da je korisnik upoznat s OUP Alpline i daje neopozivu suglasnost na OUP Alpline, smatra se kada korisnik ispunjava najmanje jedan od ispod navedenih uvjeta:

2. DEFINICIJE POJMOVA AKTIVNOSTI, PROGRAM I PAKET

AKTIVNOSTI:

To su sportske aktivnosti koje Alpline provodi u vlastitoj organizaciji ili ih prosljeđuje drugim provjerenim i jednako licenciranim sportskim agencijama. Aktivnosti koje se provode su: penjanje, planinarsko vođenje, zimske aktivnosti i sve ostale aktivnosti definirane na internetskim stranicama Alplinea.

PROGRAMI

To su jednodnevni programi za tvrtke ili zatvorene grupe koje Alpline provodi u vlastitoj organizaciji ili ih prosljeđuje drugim provjerenim i jednako licenciranim agencijama. Uključuju jednu ili više aktivnosti u kombinaciji s hranom i pićem ili u kombinaciji s iznajmljivanjem opreme ili prijevoza.

PAKETI

To su dvodnevni ili višednevni paketi koje Alpline izvodi u vlastitoj organizaciji ili ih prosljeđuje drugim provjerenim i licenciranim agencijama.

3. USLUGE KOJE JESU I KOJE NISU UKLJUČENE U AKTIVNOSTI, PROGRAME ILI PAKETE

U cijenu aktivnosti, programa ili paketa uključene su sve usluge navedene u ponudi/ugovoru, prijavnici poslanoj korisniku i koju je korisnik potvrdio s potvrdom rezervacije.

Dodatne usluge su sve usluge koje su naručene dodatno uz već unaprijed dogovorene aktivnosti, program, paket. Dodatne usluge nisu dio ponude/ugovora, pa se posebno plaćaju u obliku doplate. Plaćanje dodatnih usluga vrši se nakon izvršene usluge u roku od 7 dana nakon što Alpline korisniku izda račun.

Ovdje spadaju, na primjer, hrana, piće, dodatne individualne ili grupne aktivnosti. U nekim slučajevima hrana i/ili piće mogu već biti dio ponude – u tim slučajevima nema doplate za hranu i piće, osim ako je korisnik naručio dodatnu hranu i piće koja nije bila dio prethodno dogovorene ponude/ugovora. Dodatne usluge korisnik potvrđuje pismeno i prije dolaska, a može ih naručiti i tijekom trajanja samog programa, paketa ili aktivnosti.

Ostale usluge su usluge koje nisu dio programa, ali su obavezne za provedbu programa, npr. smještaj i prehrana vodiča na višednevnim programima, kilometraža vodiča do određene lokacije na kojoj se provodi aktivnost, program ili paket, prijevoz sudionika do lokacije, ako ga korisnik naruči i sl. Ostale usluge plaća korisnik i u slučaju da je za provedbu programa potrebno Alpline ekipu ili dio Alpline ekipe privremeno preseliti na lokaciju na kojoj se odvija aktivnost, program ili paket. Ostale usluge navedene su u ponudi/ugovoru u odjeljku Što nije uključeno u cijenu.

Skriveni troškovi su troškovi koje agencije i tvrtke obično naplaćuju bez prethodne najave. To uključuje razne ulaznice, napojnice, nenajavljene posjete raznim trgovinama s domaćim proizvodima itd. Alpline ne koristi skrivene troškove i nikada ne naplaćuje skrivene troškove.

4. PRIJAVE / REZERVACIJE I PLAĆANJA

Korisnik se može prijaviti ili napraviti rezervaciju u prostorijama Alplinea, putem interneta ili e-mailom na jednu od e-mail adresa Alplinea.

Prilikom rezervacije ili prijave, obje strane, Alpline i korisnik, potvrđuju rezervaciju u pisanom obliku putem e-maila, što se smatra potpisivanjem ugovora te je ujedno i potvrda rezervacije i sadrži podatke o aktivnosti, programu ili paketu na kojeg se korisnik prijavio ili se odnosi na naziv programa u kojem su ti podaci navedeni.

Korisnikova prijava/rezervacija smatra se potvrđenom kada je pisanim putem potvrdi osoblje Alpline-a i ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

5. SIGURNOST SUDIONIKA NA AKTIVNOSTIMA i IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Kratki pregled uputa o odgovornosti i suodgovornosti za sportske aktivnosti, programe i pakete, koje potpisuje svaki sudionik sportskih aktivnosti, programa ili paketa:

Od sudionika se očekuje da budu psihofizički zdravi i da nisu pod utjecajem alkohola ili drugih psihotropnih tvari.

Svi sudionici moraju biti punoljetni, a maloljetnici moraju biti u pratnji punoljetne osobe ili imati potvrdu roditelja ili skrbnika da mogu sudjelovati u određenim aktivnostima, uz prihvaćanje odgovornosti i suodgovornosti za sportske aktivnosti, programe ili pakete.

Ograničenja sudjelovanja u aktivnostima:

Za svaku aktivnost vrijede gornja ograničenja, a istovremeno su posebnosti u pogledu broja sudionika te dobi sudionika napisane za svaku aktivnost, odnosno programu posebno na internetskoj stranici.

 • Alpline zadržava pravo uvesti dodatna ograničenja u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta.
 • Alpline ne preporučuje sudjelovanje u sportskim aktivnostima trudnicama i osobama s ozbiljnim zdravstvenim problemima ili ozljedama.
 • Alpline zadržava pravo otkazati ili prekinuti svoje aktivnosti u bilo kojem trenutku u lošem vremenu ili drugim izvanrednim okolnostima. Prilikom otkazivanja izleta vratit ćemo vam sve troškove rezervacije, osim ako je za određeni izlet drugačije navedeno u prijavnicama (ovisno o tome da li se izlet već izvodi i sl.).
 • Alpline zadržava pravo otkazivanja izleta čak i ako broj sudionika ne dosegne minimalni broj.
 • Po primitku obvezne opreme za sportsku aktivnost u slučaju otkaza (od strane korisnika), korisnik nema pravo na povrat troškova. Isto tako nisu vraćeni troškovi zbog kraćeg izleta i aktivnosti, ako je razlog loša tjelesna pripremljenost pojedinca.
 • Sportska aktivnost odvija se od dočeka gostiju na dogovorenom mjestu do završetka izleta odnosno aktivnosti na dogovorenom mjestu. Svaka aktivnost je posebno definirana.
 • Aktivnost će se provoditi na lokaciji s internetske stranice putem dogovora, s natječaja, FB, Instagram.....
 • Ovlast za odgodu ture zbog loših vremenskih i snježnih uvjeta imaju isključivo Alpline i vodič. Laička mišljenja sudionika se ne uzimaju u obzir i nisu razlog za otkazivanje ture.
 • Alpline ne snosi odgovornost za ozljede nastale izvan tijeka aktivnosti, programa ili paketa.
 • Alpline ne snosi odgovornost za ozljede nastale protivno gornjim odredbama, odnosno zbog nepoštivanja uputa vodiča ili drugog osoblja Alplinea.
 • Svatko tko ima bilo kakve probleme zbog astme ili druge zdravstvene probleme mora prije početka aktivnosti ili izleta o tome obavijestiti vodiča ili drugog zaposlenika Alplinea. Ozljede koje nastanu tijekom aktivnosti, programa ili paketa moraju se odmah prijaviti vodiču/instruktoru ili drugoj ovlaštenoj osobi u Alplineu. Alpline neće uzeti u obzir naknadno prijavljene ozljede.
 • Aktivnost će voditi kvalificirani vodič.

Oprema koju polaznik radionice mora imati vidljiva je na internetskim stranicama organizatora Alpline. Popis obvezne opreme koju predlaže vodič za pojedinu radionicu polaznik će dobiti e-mailom.

U slučaju bilo kakve nezgode, dopuštam da voditelj pobrine za odgovarajuću medicinsku skrb. Sudionici moraju biti zdravstveno osigurani i osigurni od nezgoda.

Alpline fotografira sve sudionike aktivnosti te tako zadržava pravo korištenja fotografija za objavu na internetskoj stranici, društvenim mrežama i u druge marketinške svrhe. Fotografije koje je napravio Alpline vlasništvo su Alplinea.

Alpline ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljene, ukradene ili oštećene osobne stvari.

ODGOVORNOST:

Sa svojim potpisom na izjavi pri punoj svijesti i odgovornosti te bez prisile izjavljujem sljedeće:

 • Da sam upućen o sportskim aktivnostima organizatora radionice Alpline:
 • koje mogu biti fizički naporne aktivnosti i izvodim ih na vlastitu želju,
 • da ne sudjelujem pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihosomatskih supstanci,
 • da ih ne izvodim jer sam na liječenju nakon teških ozljeda (operacije koljena, kralješka, kuka, ramena, srčanih operacija…) bez prethodne preporuke osobnog liječnika,
 • da sam upoznat s načinom provođenja aktivnosti te ću ih provoditi prema uputama vodiča i internim pravilima sportske agencije Alpline, koje sam pročitao prije potpisivanja ove izjave ili su mi rečene prije i tijekom same aktivnosti.

 

 • Da za sebe ili za svoje štićenike u slučaju ozljeda i njihovih posljedica, neću sam ili putem trećih osoba podnositi tužbe protiv organizatora radionice (Alpline), protiv pojedinačnih vodiča zbog vlastite nepažnje i nastalih ozljeda na sebi, maloljetnicima ili trećim osobama.
 • U slučaju bilo kakvih karakternih ili zdravstvenih posebnosti, morate ih navesti gore u prijavnici, u suprotnom smatramo da nemate zdravstvenih problema.
 • Ako imate kronične bolesti ili druge ozbiljne oblike zdravstvenih problema, unaprijed se posavjetujte s liječnikom o vježbanju i sa sobom ponesite liječničku potvrdu kao dozvolu za vježbanje.

6. KORIŠTENJE PODATAKA

Sve dobivene podatke o korisniku Alpline štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Uradni list RS, br. 94/2007-UPB-1, u daljnjem tekstu: ZVOP-1). Smatra se da korisnik s potvrdom rezervacije pristaje na korištenje ovih podataka i za potrebe statističke obrade, istraživanja tržišta, segmentacije kupaca i obaviještavanja o ponudi. Ukoliko korisnik to ne želi, može to navesti prilikom rezervacije aktivnosti, programa ili paketa ili u bilo kojem trenutku kasnije.

7. KORISNIKOVO OTKAZIVANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PAKETA

Korisnik ima pravo otkazati aktivnost, program ili paket, na istom mjestu gdje je i rezervaciju potvrdio. Otkazivanje mora biti obavezno u pismenom obliku, u protivnom se otkazivanje aktivnosti, programa ili paketa ne uzima u obzir. Ukoliko korisnik otkaže aktivnost, program ili paket, Alpline ima pravo na naknadu troškova zbog otkazivanja aktivnosti, programa ili paketa. Visina naknade ovisi o vremenu u kojem je korisnik podnio otkazivanje. Datum pismenog otkazivanja je osnova za obračun troškova otkaza.

OTKAZIVANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PAKETA:

Povrat plaćenog iznosa zbog neosnovanih razloga korisnika se vraća odnosno zadržava se:

 • do 30 dana prije provedbe aktivnosti, programa ili paketa Alpline zadržava ili naplaćuje 40% ugovorene cijene aktivnosti, programa ili paketa;
 • od 29 do 7 dana prije provedbe aktivnosti, programa ili paketa Alpline zadržava ili naplaćuje 50% ugovorene cijene aktivnosti, programa ili paketa;
 • od 6 do 1 dan prije provedbe aktivnosti, programa ili paketa Alpline zadržava ili naplaćuje 70% ugovorene cijene aktivnosti, programa ili paketa;
 • 0 dana prije provedbe aktivnosti, programa ili paketa Alpline zadržava ili naplaćuje 100% ugovorene cijene aktivnosti, programa ili paketa;
 • nesudjelovanje bez otkazivanja - Alpline zadržava ili naplaćuje 100% ugovorene cijene aktivnosti, programa ili paketa.

Ako dođe do otkazivanja rezervacije kod individualnih rezervacija, korisnik mora odmah obavijestiti Alpline, i to obavezno u pismenom obliku i u roku od 24 od nastanka jednog od razloga za otkazivanje. Ako je razlog za otkazivanje pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika ili njegovog srodnika (blisko srodstvo mora biti vidljivo iz relevantnog dokumenta), koje korisniku onemogućuje sudjelovanje u aktivnosti, programu ili paketu, mora dostaviti potvrdu od osobnog liječnika. Za otkazivanje zbog zdravstvenih razloga, korisniku se vraća:

 • U slučaju otkazivanja sudionika do 30 dana prije datuma polaska zbog teškog zdravstvenog stanja, što dokazuje liječničkom isprikom, vraća mu se 90% ukupne uplate.
 • U slučaju otkazivanja sudionika od 29 do 7 dana prije datuma polaska zbog teškog zdravstvenog stanja, što dokazuje liječničkom isprikom, vraća mu se 85% ukupne uplate.
 • U slučaju otkazivanja sudionika od 7 dana do datuma polaska zbog teškog zdravstvenog stanja, što dokazuje liječničkom isprikom, vraća mu se 80% ukupne uplate.

Za sva otkazivanja od strane korisnika zbog neosnovanih razloga, vraća se uz gore navedene uvjete.

Ukoliko se utvrdi da korisnik nema mogućnost sudjelovanja, korisnik i Alpline se dogovare za novi termin pod istim uvjetima koji su bili dogovoreni prilikom prve potvrđene rezervacije. Loše vrijeme nije razlog za otkazivanje ako Alpline može korisniku osigurati provedbu aktivnosti, programa ili paketa. Ukoliko se utvrdi da otkazivanje nije opravdano, Alpline ispostavlja korisniku račun jednako kao i za pruženu uslugu. U slučaju novog termina mora korisnik potvrditi novi obostrano dogovoreni termin Alplineu u roku od 5 radnih dana od dana kada je Alpline u pisanom obliku poslao korisniku novi obostrano dogovoreni datum. Ako korisnik ne potvrdi novi termin u dogovorenom roku, Alpline može novi ponuđen termin ponovno objaviti i ponuditi ga drugim korisnicima.

Tvrtki, instituciji, društvu ili udruzi koja otkaže rezerviranu aktivnost, program ili paket s prvim terminom rezervacije i drugi dogovoreni termin ne potvrdi u pisanom obliku ili ga ponovno otkaže, Alpline šalje račun koji sadrži sve ugovorene usluge na prvotno dogovorenoj rezervaciji. Datum pisanog otkazivanja prve rezervacije temelj je za sastavljanje računa.

Ako otkazivanje podnese tvrtka koja ima s Alplineom sklopljenu međusobnu kompenzaciju, se tvrtki također ponudi novi termin, kojeg korisnik unaprijed potvrdi. Ako i u ovom novom terminu korisnik dogovorene kompenzacije ne izvede, kompenzacija se zaključuje i smatra se izvršenom. U suprotnom, Alpline trpi ekonomsku štetu jer rezervira termine koji ostaju prazni zbog odsutnosti korisnika.

8. OTKAZ ILI IZMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PAKETA OD STRANE ALPLINE

Alpline u skladu s važećim zakonom zadržava pravo otkazati ili promijeniti aktivnost, program ili paket u sljedećim slučajevima:

 • U slučaju otkazivanja od strane Alplinea zbog premalo prijavljenih sudionika
 • Alpline zadržava pravo odustati, u cijelosti ili djelomično, od aktivnosti, programa ili paketa ako se tijekom provedbe aktivnosti, programa ili paketa pojave izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće očekivati, otkloniti ih ili ih izbjeći, a za Alpline te okolnosti predstavljaju opravdan razlog, da rezervacije prethodno ne bi potvrdila, ako bi u trenutku sklapanja ugovora postojale informacije o iznimnim okolnostima. U tom slučaju Alpline ne vraća već uplaćeni iznos.
 • Alpline zadržava pravo odustati u cijelosti ili djelomično od aktivnosti, programa ili paketa ako, prije ili tijekom aktivnosti, jedan ili više korisnika ili korisnikovih gostiju izravno prekrše odredbe iz Općih uputa Izjava za odgovornost i suodgovornost za sportske aktivnosti. U tom slučaju Alpline ne vraća već uplaćeni iznos.
 • Alpline zadržava pravo odustati u cijelosti ili djelomično od aktivnosti, programa ili paketa ako prije ili tijekom provedbe aktivnosti, programa ili paketa, nadležna osoba koja radi i djeluje u ime Alplinea utvrdi da određena osoba/određene osobe pri određenoj aktivnosti, programu ili paketu nije/nisu fizički i/ili psihički sposobni za napor koji zahtijeva aktivnost, program ili paket, te bi s nastavkom aktivnosti, programa ili paketa ugrozili svoje i tuđe zdravlje ili život, što prije početka aktivnosti, programa ili paketa ili to nije bilo moguće primjetiti ili uočiti, a korisnik o tome nije obavijestio osoblje Alpline. U tom slučaju Alpline ne vraća već uplaćeni iznos.

9. REKLAMACIJE

Korisnik mora nepravilnosti ili nedostatke prijaviti na licu mjesta i voditelju aktivnosti, programa ili paketa, odnosno izravnom pružatelju usluge.

Ako se uzrok prigovora ne može otkloniti, korisnik će s izravnim pružateljem usluge ili s vođom aktivnosti, programa ili paketa sastaviti pisanu potvrdu, pritužbu, odnosno zahtjev za reklamacijom, koju potpisuju predstavnik ili pružatelj usluge i oštećenik korisnik. Reklamacijski zapisnik je također službeni dokument da se klijent na licu mjesta pritužio na uslugu.

Reklamacija mora biti utemeljena. Korisnik stoga reklamaciji treba priložiti relevantne dokaze i/ili relevantnu potvrdu vodiča, vozača, ugostitelja, hotelijera, prijevoznika ili drugih relevantnih osoba o činjeničnom stanju na temelju kojeg korisnik opravdava svoj zahtjev i ako je isti vezano uz paket koji prodaje Alpline.

Alpline je dužan prvi put pisanim putem odgovoriti korisniku u roku od 8 dana od primitka pritužbe, a na kraju u odgovarajućem roku potrebnom za dobivanje informacija o uzroku pritužbe kod pružatelja usluge; ili u vremenu potrebnom za dobivanje informacija od trećih osoba u skladu s člankom 892. slovenskog Zakona o obveznim odnosima. Dok Alpline ne izda odgovor, korisnik se odriče pritužbu proslijediti bilo kojoj drugoj osobi ili sudskim ustanovama, te davati informacije medijima i drugoj javnosti. Alpline će rješavati samo pritužbe kod kojih se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI

Korisnik je suodgovoran i garantira Alpline da nitko od sudionika u aktivnosti, programu ili paketu prije dolaska na aktivnost, program ili paket, nema zdravstvenih poteškoća ili ograničenja za obavljanje aktivnosti, programa ili paketa.

Korisnik je svjestan da sve aktivnosti, programi i paketi koje provodi Alpline imaju povećan faktor rizika od ozljeda i drugih opasnosti, stoga aktivnosti, programi i paketi ni u kojem slučaju nisu prikladni za trudnice i osobe s raznim ozljedama leđa ili koje su pretrpjele druge ozbiljne ozljede ili operacije te se potrebno najprije posavjetovati s liječnikom. Također, aktivnosti, programi i paketi nisu primjereni osobama s visokim krvnim tlakom i osobama koje imaju srčane probleme. Svatko s bilo kakvim zdravstvenim problemima dužan je o tome obavijestiti Alpline u trenutku rezervacije; ako to nije bilo moguće, najkasnije prije početka bilo koje aktivnosti, programa ili paketa.

11. POKLON BONOVI

U Alplineu su dostupni poklon bonovi. Svi poklon bonovi i ostali bonovi vrijede od datuma izdavanja do datuma navedenog na bonu ili kuponu. Osim ako nije drugačije navedeno, poklon bonovi se mogu do isteka roka iskoristiti u Alplineu za provedbu aktivnosti, programa ili paketa. U slučaju krađe ili drugog mogućeg otuđenja poklon bona, Alpline ne snosi odgovornost za reklamaciju. Poklon bon se ni u kojem slučaju ne može zamijeniti za gotovinu. Zabranjeno je i kazneno kopirati ili na drugi način reproducirati poklon bonove. Važeći su samo originalni poklon bonovi Alpline koji imaju i jedinstveni aktivacijski kod.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Porez na dodanu vrijednost već je uključen u sve cijene aktivnosti iz ponude Alpline. Cijene pripremljene za individualne programe i pakete već uključuju porez na dodanu vrijednost. U slučaju spora između stranaka, za sve sporove nadležan je okružni sud. Ovi opći uvjeti odnose se na sve ponude/ugovore sklopljene od dana objave na internetskoj stranici www.alpline.hr, gdje se sve promjene redovito ažuriraju i uvijek su dostupne u tiskanom obliku u poslovnoj jedinici Alpline.

Vanja Eržen, direktorica

GDPR-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OPĆENITO

Alpline, sportska agencija, Britof 27, 4000 Kranj (u daljnjem tekstu: upravitelj) svjesna je važnosti zaštite osobnih podataka, te je ovo područje uskladila s Europskom uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktivu 95/46 / ES (u daljnjem tekstu GDPR).

Glavni cilj upravitelja je ponuditi vam vrhunsku uslugu i na taj način postići vaše optimalno zadovoljstvo. U tu svrhu upravitelj, uz pomoć prikupljenih osobnih podataka koje dajete, pruža mogućnost boljeg informiranja o proizvodima i uslugama upravitelja. Upravitelj vaše osobne podatke obrađuje isključivo na temelju vaše privole i samo u svrhu ili svrhe za koje ste dali svoje osobne podatke upravitelju.

OSOBNI PODACI

Prema GDPR-u, osobni podatak označava bilo koju informaciju koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati.

Upravitelj prikuplja i obrađuje samo one vaše osobne podatke koje ste dali prilikom prijave na određenu uslugu ili aktivnost (pretplata na e-vijesti ili pretplata na raspisane tečajeve i druge programe koje nudi upravitelj). Ovi osobni podaci su: ime i prezime, poštanski broj i mjesto, broj telefona, naziv organizacije ili tvrtke, datum rođenja, spol, zdravstvene posebnosti, e-mail adresa i IP adresa.

Ako posredujete informacije u ime nekog drugog, morate osigurati da je on unaprijed obaviješten i da je svjestan ove obavijesti o zaštiti osobnih podataka. Ako ste mlađi od 16 godina, osobne podatke posredujete samo ako imate dopuštenje roditelja ili zakonskog zastupnika. Kako bi informacije bile ažurne, upravitelj od vas traži da prijavite sve promjene svojih kontakt podataka.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Upravitelj koristi i obrađuje osobne podatke na temelju važećeg slovenskog zakonodavstva i prava Europske unije.

Upravitelj kao upravitelj osobnih podataka, poštuje vašu privatnost i obvezuje se pažljivo štititi sve dobivene osobne podatke te ih neće prosljeđivati trećoj strani bez vašeg pristanka ili ih koristiti u druge svrhe osim onih za koje su osobni podaci dostavljeni.

Osobni podaci koje je od vas prikupio upravitelj mogu se prenijeti trećim stranama, pod uvjetom da postoji zakonska osnova za prijenos (vaš izričiti pristanak ili zakonska odredba).

Svi vaši osobni podaci pohranjeni su na sigurnim poslužiteljima upravitelja ili na sigurnim poslužiteljima podizvođača ili poslovnih partnera upravitelja (ili u sigurnom tiskanom obliku), pri čemu se do njihovog pristupa i njihovom korištenju koriste politike i standardi glede sigurnosti upravitelja.

Iako nije moguće osigurati potpunu zaštitu od kibernetičkih napada prilikom prijenosa podataka putem interneta ili internetske stranice, upravitelj i njegovi podizvođači i poslovni partneri ulažu velike napore u provedbu fizičkih, elektroničkih i proceduralnih mjera zaštite za zaštitu vaših podataka u skladu s primjenjivim podacima glede zaštite podataka.

Pristup vašim podacima je upravitelj ograničio na one osobe kojima su potrebni za predmetnu svrhu.

VRIJEME POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke upravitelj čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su dobiveni ili dok je potrebno za bilo koju drugu dopuštenu srodnu svrhu (na primjer, ako se podaci odnose na obranu tužbe protiv upravitelja). Stoga, ako se podaci koriste u dvije svrhe, upravitelj će ih čuvati do isteka dugoročne ili dugotrajnije svrhe, ali upravitelj podatke više neće koristiti u istekle svrhe.

Nakon što je svrha ispunjena, osobni podaci koje ste dali upravitelju bit će izbrisani. Ukoliko osobne podatke posredujete u svrhu boljeg informiranja, oni se prikupljaju i obrađuju do vašeg otkazivanja, koje možete poslati u bilo kojem trenutku na [email protected]

VAŠA PRAVA

Pisanim zahtjevom poslanim na e-mail upravitelja, pojedinac može zatražiti pristup, dopuniti, ispraviti, blokirati ili ograničiti obradu ili brisanje osobnih podataka, prigovoriti se na obradu podataka koji se obrađuju u vezi s njim i zatražiti prijenos podataka.

Pojedinac može u bilo kojem trenutku trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, opozvati danu privolu za obradu osobnih podataka pisanim zahtjevom na adresu upravitelja ili može upravljati danim privolama na portalu na kojem je privolu dao – www.alpline.hr. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole provodila do njezina opoziva.

U pogledu ostvarivanja ovih prava, određene se iznimke odnose na zaštitu javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela), interesa upravitelja (npr. osiguranje povjerljivosti) ili prava i sloboda drugih. Ako iskoristite bilo koje od ovih prava, upravitelj će provjeriti ispunjavate li uvjete i odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima ili po primitku većeg broja zahtjeva, ovaj rok se može produljiti za daljnja dva mjeseca, o čemu će vas upravitelj obavijestiti.

Pojedinac ima pravo uložiti pritužbu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Od primanja poruka i e-pošte se možete odjaviti u bilo kojem trenutku. To učinite tako da nas kontaktirate na [email protected].

UPRAVITELJ

Vaših osobnih podataka je tvrtka Samana d.o.o., Britof 27, 4000 Kranj.

Kontakt osoba za zaštitu Vaših podataka je Vanja Eržen.

 

Ferate u Sloveniji - Vodič kroz slovenske ferate na jednom mjestu

Što je ferata? Danas su ferate vrlo popularne u sportskom svijetu. Razvojem sportskih ferata, koje su lako dostupne, kraće, što ne znači da nisu zahtjevne, imamo priliku posjetiti ih i popodne nakon posla i ugodan su oblik rekreacije.

Idemo, sportske ferate nas zovu!

© 2023 Alpline & Samana | Vse pravice pridržane