IDEMO NA FERATE - SAMOOSIGURAVAJUĆI KOMPLETI

Povrat robe

Povrat robe

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (ZVPot), naručenu robu kupljenu po ugovoru na daljinu (uključujući i kupnju putem interneta) možete iz bilo kojeg razloga vratiti u roku od 30 dana od primitka. Također je dovoljno da nas u roku od 14 dana obavijestite da istupate iz ugovora, a robu nam možete vratiti još idućih 30 dana.

Robu morate vratiti neoštećenu i nepromijenjenu. Troškove povrata snosi kupac.

Kupac prilikom povrata robe može zatražiti povrat otkupnine ili zamjenu za drugu robu. Otkupninu prodavač vraća na njegov transakcijski račun najkasnije 30 dana nakon primitka obavijesti o povratu i primanja robe na skladište prodavača. Zamjena robe traje nekoliko dana, maksimalno 1 tjedan (uključeno je i tranzitno vrijeme) od primitka povrata do skladišta prodavača i ako je roba na skladištu. Odnosno, zamjena će se smatrati kao nova narudžba.


Povrat robe kao reklamacija

Zakon o zaštiti potrošača (ZVPot) u članku 37. propisuje da:

Prodavač mora isporučiti robu potrošaču u skladu s ugovorom i biti odgovoran za materijalne i pravne greške njegova ispunjenja.

Pogreška je stvarna:

 • ako stvar nema karakteristike potrebne za njezinu normalnu uporabu ili za promet
 • ako stvar nema karakteristike potrebne za određenu uporabu za koju je kupac kupuje, a koje su prodavaču bile poznate ili su mu morale biti poznate
 • ako stvar nema svojstva i kvalitete o kojima je izričito ili prešutno dogovoreno ili propisano;
 • ako je prodavač isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

Prikladnost robe za normalnu uporabu ocjenjuje se s obzirom na uobičajenu robu iste vrste ili prilikom uzimanja u obzir bilo kakvih izjava prodavača o karakteristikama robe, koje je dao prodavač ili proizvođač, posebno oglašavanjem, predstavljanjem proizvoda ili izjavama na samoj robi.

Za odgovornost za materijalne i pravne pogreške koriste se odredbe zakona koji uređuje obveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Potrošač može ostvariti svoja prava zbog materijalnih nedostataka ako o greški obavijesti prodavača u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja greške. U toj obavijesti o grešci mora detaljnije opisati grešku i omogućiti prodavaču da ispita stvar. Obavijest o grešci potrošač može prodavaču priopćiti osobno, a prodavač mu mora izdati potvrdu ili ga poslati u trgovinu u kojoj je stvar kupljena ili prodavačevom zastupniku s kojim je sklopio ugovor.

Prodavač nije odgovoran za bilo kakve materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon isteka dvije godine od isporuke artikla. Ako je predmet ugovora između prodavača i potrošača rabljena stvar, prodavač nije odgovoran za materijalne nedostatke na robi, koji se pojave nakon što je prošlo godinu dana od isporuke stvari. Smatra se da je greška na proizvodu postojala u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke. Potrošač koji je uredno obavijestio prodavača o grešci, ima pravo od prodavača zahtijevati da:

 • ispravi grešku na proizvodu ili
 • vrati dio uplaćenog iznosa srazmjerno grešci ili
 • zamijeni neispravnu robu s novom besprijekornom robom ili
 • vrati uplaćeni iznos
 • Potrošač u svakom slučaju ima i pravo od prodavača zahtijevati odštetu, posebno povrat troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta proizvoda koji proizlaze iz ispunjavanja obveza iz prethodnog stavka ovog članka.
 • Prava potrošača iz prvog stavka istječu dvije godine nakon dana kada je prodavača obavijestio o značajnoj grešci.

Nijedna ugovorna odredba ne može ograničiti ili isključiti odgovornost prodavača za materijalne pogreške kako je predviđeno ovim zakonom. Ugovorna odredba suprotna prethodnom stavku je ništava.

Zakon o zaštiti potrošača (ZVPot) u članku 38. propisuje da:

Potrošač ima pravo, ako je usluga pružena nepravilno, tražiti od davatelja usluge da:

 • otkloni nedostatke pri pruženoj usluzi ili
 • vrati dio uplaćenog iznosa srazmjerno nedostatku u pruženoj usluzi ili
 • ponovno izvrši uslugu ili
 • vrati uplaćeni iznos
 • Rokovi postavljeni za odgovornost prodavača za materijalne pogreške također se primjenjuju na odgovarajući način i na davatelja usluga, osim ako posebnim zakonom nije određeno dulje razdoblje.

Zakon o zaštiti potrošača (ZVPot) u članku 39. predviđa:

Ako se u slučajevima iz članaka 37. i 38. kvar ne ospori, tvrtka mora što prije, ali najkasnije u roku od osam dana, udovoljiti zahtjevu potrošača.
Tvrtka mora potrošaču odgovoriti u pisanom obliku najkasnije osam dana nakon prijema, ukoliko je kvar osporen.

Povrat oštećenih pošiljki

Ako je paket fizički oštećen, nema sadržaja ili pokazuje znakove otvaranja, kupac mora pokrenuti postupak reklamacije s GLS-om. Zajedno sa GLS-om pobrinut ćemo se da se reklamacija riješi što je prije moguće.

Prigovori i sporovi

Vjerujemo da se to neće dogoditi. No, ako se dogodi, prvo nas kontaktirajte putem e-maila [email protected] ili nas nazovite na +385 98 927 5142.

Za informaciju, stavljamo poveznicu na stranicu Alternativno / online rješavanje sporova. Radi lakšeg razumijevanja, na raspolaganju vam je i pregledna infografika: Internetsko rješavanje sporova pomaže vam u rješavanju sporova s potrošačima u 4 koraka, putem interneta i izvan suda.

U skladu sa zakonskim normama, ne priznajemo nijednog izvođača vanparničnog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora, kojeg bi potrošač mogao pokrenuti temeljem Zakona o vanparničnom rješavanju potrošačkih sporova. Tvrtka Samana d.o.o., koja kao pružatelj roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu u Sloveniji, na svojoj web stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na linku OVDJE.


Garancija

U skladu sa zakonom, proizvođač je dužan kupcu osigurati garanciju za nesmetano funkcioniranje kupljene robe. Kupac može tražiti garanciju izravno od proizvođača ili od njegovog ovlaštenog servisa. Kupac može tražiti garanciju s garancijskim certifikatom i računom prodavača. Proizvođač je obvezan izvršiti garancijski popravak u roku od 45 dana od primitka robe, u suprotnom može zamijeniti predmet s drugim, jednakovrijednim i besprijekornim predmetom.

Kupac također može tražiti jamstvo od prodavača, ali u ovom slučaju se primjenjuje i odredba iz prethodnog stavka. Povrat robe u okviru garancije obavlja se u skladu s uvjetima koje je proizvođač odredio u garancijskom listu.
Adresa za vraćanje robe prodavaču je:

Samana d.o.o.
Britof 27
4000 Kranj
Slovenija

Preporučujemo da koristite dostavnu službu koja omogućava praćenje pošiljke i da koristite odgovarajuću ambalažu. Troškove slanja uvijek snosi pošiljatelj, osim ako je unaprijed drugačije dogovoreno. Pošiljke s otkupninom ne prihvaćamo.

 

Ferate u Sloveniji - Vodič kroz slovenske ferate na jednom mjestu

Što je ferata? Danas su ferate vrlo popularne u sportskom svijetu. Razvojem sportskih ferata, koje su lako dostupne, kraće, što ne znači da nisu zahtjevne, imamo priliku posjetiti ih i popodne nakon posla i ugodan su oblik rekreacije.

Idemo, sportske ferate nas zovu!

© 2023 Alpline & Samana | Vse pravice pridržane